Poodle Tiny - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
Chi tiết sản phẩm

Poodle Tiny

Poodle ( tyni) 
Giới tính : đực và cái 
Tuổi : 3 tháng 
Đã tiêm phòng đủ 

Sản phẩm liên quan