Pomeranian phốc sóc - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
Chi tiết sản phẩm

Pomeranian phốc sóc

Pomenarian ( phốc sóc)

Giới tính : đực 
Tuổi 10 tháng 

Cân nặng :2 kg 

Sản phẩm liên quan