Corgi - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
Chi tiết sản phẩm

Corgi

 Corgi 
Giới tính : cái và đực 
Tuổi : 2 tháng 
Sinh tại hà nội
 

Sản phẩm liên quan