Sản phẩm - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
Sản phẩm
 • Pomeranian phốc sóc

  Pomenarian ( phốc sóc) Giới tính : đực  Tuổi 10 tháng  Cân nặng :2 kg 

 • Corgi

  Corgi  Giới tính : cái  Tuổi : 2.5 tháng  Sinh sản tại hà nội  Đã tiêm phòng đủ 

 • Corgi

  Corgi  Giới tính : cái  Tuổi : 2.5 tháng  Sinh sản tại hà nội  Đã tiêm phòng đủ 

 • Corgi

   Corgi  Giới tính : cái và đực  Tuổi : 2 tháng  Sinh tại hà nội  

 • Corgi

   Corgi  Giới tính : cái và đực  Tuổi : 2 tháng  Sinh tại hà nội  

 • Poodle Tiny

   Poodle tyni  Giới tính : cái  Tuổi 10 tháng  Cân nặng :2 kg   Bé đang salo được 2 ngày   

 • Poodle Tiny

   Poodle tyni  Giới tính : cái  Tuổi 10 tháng  Cân nặng :2 kg   Bé đang salo được 2 ngày   

 • Pomeranian phốc sóc

  Pomenarian ( phốc sóc) Giới tính : đực  Tuổi 10 tháng  Cân nặng :2 kg