Papilon - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
Papilon
  • Papillon

    Cao: chó đực 8-11 inches (20-28cm), chó cái 8-11 inches (20-28cm) Nặng: chó đực 8-10 pounds (4-5kg), chó cái 7-9 pounds (3-4kg)