Mastiff - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
Mastiff
  • Mastiff Puppies

    Mastiff Puppies  ( puppys And Red dragon on pinteresr ) Giới tính : đực  Tháng tuổi :5 tháng  Cân nặng 35kg Nguồn gốc : china  Liên hệ : 0912121675 &09483367899

  • Mastiff Puppies

     Mastiff Puppies  ( puppys And Red dragon on pinteresr ) Giới tính : cái và đực  Tháng tuổi : 2,5 tháng  Cân nặng 15 kg đến 18 kg Nguồn gốc : china  Liên hệ : 0912121675 &0948336789

  • Mastiff Puppies

    Mastiff Puppies  ( puppys And Red dragon on pinteresr ) Giới tính : cái và đực  Tháng tuổi : 2,5 tháng  Cân nặng 15 kg đến 18 kg Nguồn gốc : china  Liên hệ : 0912121675 &0948336789