Cocker - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
Cocker
  • Cocker Spaniel

          Cocker Spaniel là giống chó săn chuyên nghiệp nhưng đồng thời nó cũng được mọi người yêu thích và nuôi trong nhà vì tính cách vui vẻ, thân thiện.                       Con cái: cao từ 37 – 40 cm.       Cân nặng: khoảng từ 12 đến 13 kg.  Con đực: cao từ 38 – 41 cm.