== MỚI NHẤT == !! - Cho canh | Chó cảnh | Chó cảnh Hà Nội | Cho canh Ha Noi | cho canh trung thanh | Chó cảnh Trung Thành | Cho canh uy tin tại Ha Noi | Cho canh dep | ngao tay tang | Ngao tây tạng | Alaskan | husky | samoyed | poodle
== MỚI NHẤT == !!
 • Corgi

  Corgi  Giới tính : cái  Tuổi : 2.5 tháng  Sinh sản tại hà nội  Đã tiêm phòng đủ 

 • Corgi

   Corgi  Giới tính : cái và đực  Tuổi : 2 tháng  Sinh tại hà nội  

 • Poodle Tiny

   Poodle tyni  Giới tính : cái  Tuổi 10 tháng  Cân nặng :2 kg   Bé đang salo được 2 ngày   

 • Pomeranian phốc sóc

  Pomenarian ( phốc sóc) Giới tính : đực  Tuổi 10 tháng  Cân nặng :2 kg 

 • Poodle Tiny

   Poodle tyni Giới tính : đực  Mầu : vàng đồng Tuổi 15 tháng  Cân nặng :2.3 kg  Cao: 22 cm 

 • Poodle Tiny

  Poodle ( tyni)  Giới tính : đực và cái  Tuổi : 3 tháng  Đã tiêm phòng đủ 

 • Bichon

   Bichon Giới tính : Cái Mầu lông: trắng  Cân nặng 3 kg Tuổi 10 tháng  Chưa sinh sản

 • Bichon

   Bichon Giới tính : Đực  Mầu lông : trặng  Cân nặng 2,7 kg Tuổi 15 tháng